Stålkonstruktion & Byggsmide

En viktig del av vår verksamhet är tillverkning av stålkonstruktioner mot framförallt industrin. Den typen av tillverkning kan ske vid våra verkstäder alternativt hos kund. Vi deltar normalt redan vid projektinitiering och kan åta oss helhetsåtagande från förstudie till leverans.

Hjalmarssons har en certifierad tillverkningsprocess av stålkonstruktioner, installationer och produkter enligt SS-EN 1090. Det innebär att våra stålkonstruktioner är CE-märkta.