Skärande bearbetning

Vi arbetar med kunder inom flera olika segment. Många av dem är världsledande på sina respektive områden och samtliga tillverkar produkter där kraven på tillförlitlighet är exceptionella. Samma höga krav ställs givetvis på oss när vi tillverkar och monterar komponenter för deras räkning. Vi har under många år byggt upp den kompetens och kapacitet som behövs för att kunna leva upp till förväntningarna och lyssnar gärna på hur vi ska kunna uppfylla dina specifika behov och krav.

Att leverera utan defekter enligt nolltolerans eller Six Sigma i defekter anser vi är en kontinuerlig strävan att nå världsklass i vårt erbjudande. Det är ett arbete som vi fortlöpande utför i verksamheten.   

Vad som också en viktig kompenent för att det ska bli riktigt bra är ett nära samarbete mellan kund och leverantör. Våra kunder pratar ofta om lyhördhet, snabbhet och smidighet. Hierarkier och vattentäta skott ser vi bara som hinder.