Licenssvets

En betydande del av våra anställda har genomgått svetsarprövning för de flesta normalt förekommande material enligt SS EN 287-1 och de är väl förtrogna med procedurer enligt SS-EN ISO 15614-1. Vi behärskar de flesta förekommande metoder såsom exempelvis, MMB, TIG, MIG, MAG, Gas och lödning.

För bärande stålkonstruktioner är vi certifierade mot SS-EN 1090-1 och lämnar prestandadeklarationer (CE-märkning) för våra produkter. Vi utgår från en speciellt utarbetad kvalitetsmanual och är certifierade enligt standarden SS-EN ISO 3834-2.