Kvalité & Miljö

VI STÅLSÄTTER VÅRA KUNDER SEDAN 1985!

certifikat_stämpel_2019

Vi utvecklar ständigt vårt arbete för att hela tiden möta och överträffa våra kunders krav och förväntningar. Att det ställs höga krav tycker vi är bra, därför följer vår verksamhet ett kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem.
Vi anser att vår viktigaste tillgång är vår personal som vi förser med utbildningar och licenser enligt EU:s normer. Vår arbetsledning har riksbehörighet och EWS-utbildning inom tillverkning och montering av avancerade stålkonstruktioner (TR/stål). För oss handlar kvalitét om både hur vi jobbar och hur våra kunder upplever oss.

Våra certifieringar:
ISO 9001:2015
SS-EN ISO 3834-2
EN 1090-1

KHMS
Vi på Hjalmarssons anser att KHMS, Kvalité, Hälsa, Miljö, och Säkerhet är högprioriterat i vår verksamhet. Vårt mål är att få en olycksfri och miljövänlig arbetsplats med ett bra arbetsklimat.Som stöd till det systematiska arbetsmiljöarbetet har vi rutiner, checklistor och uppföljningsverktyg. KHMS-arbetet ligger som en naturlig del i Hjalmarssons strategiprocess, där vi årligen arbetar fram strategi och handlingsplaner efter mål som förs vidare ut i organisationen.


Hjalmarssons systematiska KHMS-arbete består av:

 • Arbetsmiljöpolicy
 • Uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöområdet
 • Skyddsombud
 • Skyddsronder
 • Nödlägesberedskapsplan
 • Rapportering av arbetsskador och tillbud
 • Sammanställning av arbetsolyckor, allvarliga tillbud och arbetssjukdomar
 • Riskbedömning, åtgärdsplan och arbetsberedning
 • Årlig handlingsplan för KHMS-arbetet i Hjalmarssons
 • Årlig uppföljning av det systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Bevakning av lagstiftning samt sammanställning av viktiga föreskrifter
 • Policy om alkohol- och drogmissbruk
 • Policy för jämställdhet och kränkande särbehandling
 • Rehabilitering