Industrirör

Rörinstallationer

Hjalmarssons levererar processrörledningar från idé till konstruktion och installation för cellulosaindustrier, raffinaderier, petrokemiska och andra kemiska industrier samt livs- och läkemedelsindustrier. Vi har erfarenhet av kvalificerade rörmontage inom en rad tunga branscher, från större entreprenader till service och underhållsarbeten.


IMG_8188
IMG_8187
IMG_8192
IMG_8189
IMG_8190